نداشتنت

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تورادارد.

نمی دانم نداشتنت سخت تر است .

یاتحمل اینکه دیگری تورا داشته باشد؟

/ 8 نظر / 5 بازدید
Kimiya

[لبخند]سلام هانیه ... خوبی ... ی سر بیا بلاگفا[ماچ]

KIMIYA

یکی از یکی سخت تره... خیلی زیبا بود آجی[ماچ]

Kimiya

یک... یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛ یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛ یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛ یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛ یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛ یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛ امید می تواند رافع روحتان باشد؛ یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛ یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛

Kimiya

نگـــــــران نباش، " حــــال مـــن خـــــوب اســت " بــزرگ شـــده ام ... دیگر آنقــدر کــوچک نیستـم که در دلـــتنگی هـــایم گم شــوم! آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش" زندگیست " آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشـــود راســــــتی، دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خــــــــوب یاد گـــرفتــه ام ... " حــــال مـــن خـــــــوب اســت " ... خــــــوبِ خــــوب!!

سالم بوی

http://persianrapfans.mihanblog.com/ وب جدیدم حتما یه سری بزنید