عاشق

آشق!!!!!

ازاین به بعد اینگونه بنویسید !

چون همیشه سرش کلاه میرود.......

/ 1 نظر / 6 بازدید
KIMIYA

واقعانم! من آخر نفهمیدم آدمای ساده آشق میشن یا آدمای آشق ساده![متفکر]