رفیق!!!

رفــــــــــــــــــــــــــــــــیق!

پیــــــــــــــــــــــــــراهنم را بزن بالا

کمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم رادیدی؟

نتــــــــــــــــــــــرس چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزی نیست

اینــــــــــــــــــــــــــها فقــــــــــــــــــــــط جای خــــــــــــــــنجرند

مــــــــــــــــــــــــن نفهـــــــــــــــــــــــــمیدم در رفاقـــــــــــــــــت چه شد..

"تـــــــــــــــــــــــــــو مواظب باش"

/ 4 نظر / 7 بازدید
kimiya

اوففففففففففف آجی عاشق آهنگ وبتم!شاهکاره[ماچ]

لیمو شیرین غرغرو

روزهای تکراری مرا خسته نکرد ! چیزی که مرا از پا درآورد تکراری شدنم در چشمان او بود . . .

love

بی خیال خیالت میشوم و مـے سپـآرمت بہ دَسـت “او” ! امـآ چہ ڪنـمـ ڪہ “او” ، فـقـط یـڪ ضَمـیر “سـوّم شـخص غایب” نیسـت … “او” ڪســے اسـت ڪہ … تـمام هـسـتـے ایـטּ اوّل شـخـص مـُخـاطـب حـاضرَت را… بہ آتـش ڪشـیـده اسـت … !