امتحان عشق

درجلسه ی امتحان عشق

من مانده ام ویک برگه سفید!

یک دنیا حرف ناگفتنی..

ویک بغل تنهایی ودلتنگی...

درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود!

دراین سکوت بغض آلود...

قطره کوچکی هوس سرسره بازی می کند!

وبرگه سفیدم

عاشقانه قطره رابه آغوش میکشد!

عشق تو نوشتنی نیست..

دربرگه ام.کنار آن قطره

یک قلب کوچک میکشم!

وقت تمام است.

برگه ها بالا!!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
Ali Reza

بدترین رفیقها اونایی هستند که یه روز برای درد دلهات ، دلسوزی می کنندو یه روز دیگه با همون درد دلها ، دلت رو می سوزونند.......

KIMIYA

همون یه قطره اشک و اون قلب کوچولو خودش ی دنیا حرفه! نگران نباش امتحانتو بیست میشی چون عشقت حرف نداشت واسه همین چیزی ننوشتی![ماچ][چشمک]