عاشق

شاید خداهم روزی عاشق شود...

دوست دارم به عشقش نرسد..

حالش دیدن دارد!!!!!!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
KIMIYA

خدا عاشق هست... روزی هزار بارم دلش میشکنه چون خیلی از معشوقاش که آدما هستن یادش نمی کنن...