دوستت دارم

آنقدر دوستت دارم که گاهی

باورم نمی شود دیگر

دوستم نداری!!!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
Kimiya

خيانت نكردم ...كله نكن ... وقتي توجاي خالي دادي ,او بغلم كرد تا زمين نخورم ..!

morteza

ساده كه باشي ... زود حل مي شوي ...! ميروند سراغ مسئله ي بعدي...! [دلشکسته]

KIMIYA

چقدر خوشگلللللللللللللللل[ناراحت][گل][گل][گل][گل]