غرور

من غرورم را به راحتی به دست نیاوردم که

هرکس خواست ساده بشکند.

باتکه هایش شاهرگ زندگیش رامیزنم!!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
KIMIYA

اوفففففففف ترکوندی آجی این آپت خیلی شاخ بود![ماچ]