.....

یه رابطه از اونجایی خراب میشه که

تو ناراحتش کنی و

یکی دیگه آرومش....

/ 6 نظر / 5 بازدید
Kimiya

سوالی کِ من همیشه از خودم میپرسَم ... What does she have that I don't have ?!

Kimiya

آره " قشنگ " بود هانیه جونی [ماچ]

سالم بوی

اوه اوه این از دستم در رفته بود چقدر قشنگه

KIMIYA

خدا نکنه رابطه ای به این جایی ک تو میگی برسه![افسوس][گل]

Kimiya

ممنون هانیه جونم ... ممنون از نصیحَتت قشنگ بود ... وَلی مُطمئنم کِ ... اون یـِ چیزی داشته کِ من هیچ وقت نَداشتَم ... مُطمَئنَم [افسوس]