میخوام بفهمی چقدرعاشقت بودم!

دختر:شنیدم داری ازدواج میکنی!مبارکه خوشحال شدم شنیدم.

پسر:مرسی...انشالا..قسمت شما!

دختر:میتونم برای آخرین بار چیزی ازت بخوام.

پسر:چی میخوای؟

دختر:اگه یه روزی صاحب دخترشدی میشه اسم منو روش بزاری!!!!

پسر:چرا؟میخوای هرموقع که نگاش میکنم صداش میکنم دردبکشم؟

دختر:نه..آخه دخترا عاشق باباهاشونن.

"میخوام بفهمی چقدرعاشقت بودم"

/ 0 نظر / 7 بازدید